Материали 21-30 от 44

Критическият метод на Емануел Кант и значението му за правото 12 стр.

Критическият метод на Емануел Кант и значението му за правото

През 1740 година, шестнадесетгодишен, Емануил Кант постъпва в Кьонигсбергския университет, където ще премине и цялата му академична кариера. Там изучава философията на Готфрид Лайбниц и Кристиан Волф под ръководството...
cblock
6 1
Лекция по трудово право 5 стр.

Лекция по трудово право

ТП е сравнително нов правен отрасъл и възниква като отделен от гражданското право (договор за наем на работа) в Европа през 19-ти век. Този договор получава и нови социални аспекти като нормиране...
loli
0 0
Казус по търговско право 6 стр.

Казус по търговско право

Лицето А.В. е търговски посредник. Той сключил договор за търговско посредничество с В.С. В хода на делото се установява, че търговският посредник в изпълнение на договора за търговско посредничество действа активно за приключвани на бартерните сделки..
cblock
15 1
Здравно осигуряване 43 стр.

Здравно осигуряване

Здравното осигуряване е неразделна част от социално-икономическия живот на всяка страна. Разработването на тази тема цели да покаже не само теорията, но и реално функциониращата здравна система в България...
nezabravima
6 3