Материали 1-10 от 59

Mетодологията при провеждането на одит във фирма 89 стр.

Mетодологията при провеждането на одит във фирма

В нашето съвремие сме свидетели на редица глобални промени в обществено-политическите и в социално-икономическите условия в Република България. Сменен беше тоталитарният режим с демократична политическа система...
nerven
0 0
АКРЕДИТАЦИЯАКРЕДИТИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ НАРЪЧНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТАКИВА 55 стр.

АКРЕДИТАЦИЯ.АКРЕДИТИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ. НАРЪЧНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТАКИВА

Акредитацията е част от цялостна система, която включва оценяване на съответствието и надзор на пазара, предназначена за оценяване и гарантиране на съответствие с приложимите изисквания.
messi
1 0
Аналитични процедури в одита 2 стр.

Аналитични процедури в одита

Международен одитен стандарт 520 разглежда използването от одитора на аналитични процедури по същество, както и включването на аналитични процедури в края на одита с цел подпомагане формирането на цялостно заключение....
silviQ
0 0
Аналитични процедури в одита 2 стр.

Аналитични процедури в одита

Международен одитен стандарт 520 разглежда използването от одитора на аналитични процедури по същество, както и включването на аналитични процедури в края на одита с цел подпомагане формирането на цялостно заключение....
gecata_maina
0 1
Вземания на задължения 2 стр.

Вземания на задължения

На 31.11.2012г. е продадена поточна линия, закупена и заприходена на 15.01.2012г. и въведена в експлоатация на 15.04.2012г. (при годишна амортизационна норма 30%). Машината е придобита за 180 000 лв. с включено ДДС...
nerven
5 0
Вътрешен контрол и вътрешен одит 6 стр.

Вътрешен контрол и вътрешен одит

Вътрешният одит като дейност организира информационния поток, който се движи йерархично нагоре, за да се гарантира, че ръководството на една организация получава адекватна информация, която му позволява да ръководи компанията към постигане на целите й...
dannyboy
13 2