Материали 1-10 от 2

Състояние и тенденции в развитието на независимия финансов одит 8 стр.

Състояние и тенденции в развитието на независимия финансов одит

За студенти в СА "Д. Ценов". Проследява цялостното развитие на Одита и на дейността по контрола във фирмата като цяло. Започва с кратко описание на стопанския и финансов контрол във фирмата. Описани са дейностите по процеса на одитиране във фирм
nerven
58 2