Материали 1-10 от 3

АКРЕДИТАЦИЯАКРЕДИТИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ НАРЪЧНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТАКИВА 55 стр.

АКРЕДИТАЦИЯ.АКРЕДИТИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ. НАРЪЧНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТАКИВА

Акредитацията е част от цялостна система, която включва оценяване на съответствието и надзор на пазара, предназначена за оценяване и гарантиране на съответствие с приложимите изисквания.
messi
1 0
Характеристика на одиторските цели и процедури 15 стр.

Характеристика на одиторските цели и процедури

Одиторски цели. Одитингът се състои в събиране на факти и доказателства относно икономически твърдения и затова можем да считаме, че оперативната цел на одитора е да провери твърденията във финансовите отчети...
ivan40
7 0