Материали 1-10 от 35

Полово и сексуално възпитание 20 стр.

Полово и сексуално възпитание

Половото възпитание на младото поколение е необходимо условие за пълноценен самостоятелен живот в обществото. За неговото успешно осъществяване е необходимо познаване особеностите на биологичното...
lubega
0 0
ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 18 стр.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Целенасоченото и системно прилагане на интерактивното методи в хода на обучение по математика в начална степен създава условия за формиране на интелектуални умения у учениците.
messi
4 0
Диагностика на грамотността 15 стр.

Диагностика на грамотността

Съвременен статус на началното ограмотяване. Начална грамотност. Началното ограмотяване се свързва с начален етап от овладяване на четенето и писането в единство с разбирането на прочетеното и написаното...
messi
4 0
Оценка на алтернативни предложения за решение на дизайнерска задача 12 стр.

Оценка на алтернативни предложения за решение на дизайнерска задача

Сравняване на "полезните" стойности на алтернативните предложения за решение на дизайнерската задача, въз основа на начина на посрещане на различно притеглените цели на тази задача...
lubega
0 0