Материали 1-10 от 4

Интерактивен метод 4 стр.

Интерактивен метод

Етап и същност на интерактивния метод Съвременните методи, един от който е интерактивният, имат за цел да променят методологията на обучение. В основата на интерактивния метод е обяснителното учене, основано на разбирането за пое¬тапното и логичес
shhuus
15 0
Методи на обучението по литература 2 стр.

Методи на обучението по литература

Методи на обучението по литература Методът – е категория, с която борави всяка наука. Метода е начин, път съвкупност от средства за постогането на определена цел. Метода позволява заменянето на начини и средства, комбинирането и обогатяванет им. Метод
shhuus
2 0