Материали 11-20 от 35

Обучението по развитие на речта 9 стр.

Обучението по развитие на речта

Обучението по развитие на речта заема основна част в учебната програма за децата от началното училище, тъй като овладяването на речта е една от най-важните предпоставки за социалното им внедряване в обществото....
ivan40
31 0
Митът и фолклорът в образователния процес по литература 8 стр.

Митът и фолклорът в образователния процес по литература

Митът в образованието по литература – в учебниците по литература е застъпен архаичният мит, създаден в примитивните общности, когато човекът не e отделял себе си от природата, когато не се е социализирал като индивид, когато мисленето му е синкретично...
ivan40
2 0
Бързина Гимнастика и гимнастически упражнения 7 стр.

Бързина. Гимнастика и гимнастически упражнения

Един от основните проблеми на теорията на физическото възпитание и възрастовата физиология е изучаването на двигателните функции на човека. Физическите качества като съставна част на двигателната функция се развиват и осъвършенстват под влияние на...
messi
18 1