Материали 31-40 от 35

Методи на обучението по литература 2 стр.

Методи на обучението по литература

Методи на обучението по литература Методът – е категория, с която борави всяка наука. Метода е начин, път съвкупност от средства за постогането на определена цел. Метода позволява заменянето на начини и средства, комбинирането и обогатяванет им. Метод
shhuus
2 0