Материали 1-10 от 4

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 18 стр.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Целенасоченото и системно прилагане на интерактивното методи в хода на обучение по математика в начална степен създава условия за формиране на интелектуални умения у учениците.
messi
4 0
Диагностика на грамотността 15 стр.

Диагностика на грамотността

Съвременен статус на началното ограмотяване. Начална грамотност. Началното ограмотяване се свързва с начален етап от овладяване на четенето и писането в единство с разбирането на прочетеното и написаното...
messi
4 0
Бързина Гимнастика и гимнастически упражнения 7 стр.

Бързина. Гимнастика и гимнастически упражнения

Един от основните проблеми на теорията на физическото възпитание и възрастовата физиология е изучаването на двигателните функции на човека. Физическите качества като съставна част на двигателната функция се развиват и осъвършенстват под влияние на...
messi
18 1
Обучението по развитие на речта 9 стр.

Обучението по развитие на речта

Обучението по развитие на речта заема основна част в учебната програма за децата от началното училище, тъй като овладяването на речта е една от най-важните предпоставки за социалното им внедряване в обществото....
ivan40
31 0