Материали 41-50 от 55

Лекции по измерително изчислителни системи 2 стр.

Лекции по измерително изчислителни системи

В реалните физически процеси и обекти, информацията и нейните носители-сигналите са най често в непрекъснат вид(аналогов). Възниква проблемът за целесъобразно преобраз. на аналог. сигнали в цифрови и обратно....
gecata_maina
10 0
Основи на автоматичното управление 48 стр.

Основи на автоматичното управление

Знака в знаменателя зависи дали обратната връзка е отрицателна или положителна. Може обратната връзка е да е единична, тогава w2=1, ако има в правия канал звена, не обхванати от обратната връзка...
admin
49 2
Синтез и анализ на паралелни алгоритми 34 стр.

Синтез и анализ на паралелни алгоритми

Проблемът със съставянето на графици базирани на учебни разписания се състои от седмичен график на лекциите за няколко университетски курса в рамките на определен брой стаи и периоди....
admin
14 0