Материали 11-20 от 55

Теми по автоматизираната обработка на икономическата информация АОИИ 28 стр.

Теми по автоматизираната обработка на икономическата информация (АОИИ)

Еволюция от индустриален към информационен модел на развитие: а) информация и информационен ресурс - превръщането на информацията в стратегически ресурс...
messi
0 0
Автоматизация на технологични процеси 30 стр.

Автоматизация на технологични процеси

Eлектрически вериги. Oсновни понятия и класификация. Пасивни елементи на електрически вериги. Графи. Работното пространство, габарити, начин на изграждане и вида на вложените материали...
ndoe
0 0
Напояване на растения в оренжерии 5 стр.

Напояване на растения в оренжерии

Програмируемите логически контролери (PIC) са компактни и гъвкави (универсални) устройства, които се използуват за управление на машини (обекти) и/или технологични процеси...
daniche90
0 1
Теория на управлението 2 52 стр.

Теория на управлението – 2

Времеви характеристики - step и impulse; в структурата на предавателната функция има интегриращо звено от това следва и растящата преходна функция, а тегловната клони към определена стойност.
aronn
15 2
Синтез на асимптотически устойчива система за управление ротационното движение на спътник 22 стр.

Синтез на асимптотически устойчива система за управление ротационното движение на спътник

Това е курсова работа по Теория на управлението част 3 изучавано в курса по Автоматика в ТУ София филиал Пловдив...
ndoe
5 0