Материали 21-30 от 55

Курсова работа по Теория на управлението част втора 19 стр.

Курсова работа по Теория на управлението част втора

Намиране на описанието на отворената система, Построяване на времеви честотни характеристики, Изследване на остойчивостта на затворената система, Построяване на хотографа на корените ....
pelikan
14 0
САР за температура в галванична вана 56 стр.

САР за температура в галванична вана

Дипломна работа за изграждане и изследване на САР в галванична вана. Апроксимация на реални данни, настройка на регулатор, изследване на преходни процеси. Ползва се Matlab...
gecata_maina
19 1
Проектиране на устройство за измерване фактура на мощността 55 стр.

Проектиране на устройство за измерване фактура на мощността

Микропроцесорът PIC16C73 е от фамилия едночипови микроконтролери. Характерно за него е, че паметта му е разделена на две части; памет за програми и памет за данни, което позволява да се работи по бързо. Достъпът до която и да е памет се осъществява...
aronn
12 0
Анализ и синтез на линейни непрекъснати системи с използване на честотни характеристики 48 стр.

Анализ и синтез на линейни непрекъснати системи с използване на честотни характеристики

При проектирането и изследването на системите за автоматично регулиране често се налага да се отговори на въпроса, как един или повече параметри на системата влияят на нейната устойчивост или как параметрите на системата трябва да се изменят...
lubega
15 0
Инормационна система за училищен електронен дневник 70 стр.

Инормационна система за училищен електронен дневник

Създаването и внедряването на компютърна информационна система от типа "Е – Дневник". Система, която трябва да позволи бърз и удобен начин за съхранение и обработка на информацията за ученика - от страна на училището...
dannyboy
28 2
Проектиране на едноконтурна САР 33 стр.

Проектиране на едноконтурна САР

Предварително изследване на обекта - Типът на обекта се определя от преходната му характеристика. Подаваме единични стъпаловидно въздействие, при което се получава преходна характеристика...
silviQ
8 1
Симулиране и изследване на процеси и системи в програмна среда MATLAB 7 стр.

Симулиране и изследване на процеси и системи в програмна среда MATLAB

Входните сигнали при реалните системи са най различни. Различават се следните типове сигнали: стъпаловидна функция; импулсна функция; хармонична периодична функция и др...
lubega
9 1