Материали 1-10 от 3

Симулиране и изследване на процеси и системи в програмна среда MATLAB 7 стр.

Симулиране и изследване на процеси и системи в програмна среда MATLAB

Входните сигнали при реалните системи са най различни. Различават се следните типове сигнали: стъпаловидна функция; импулсна функция; хармонична периодична функция и др...
lubega
9 1