Материали 1-10 от 55

Основи на автоматичното управление 48 стр.

Основи на автоматичното управление

Знака в знаменателя зависи дали обратната връзка е отрицателна или положителна. Може обратната връзка е да е единична, тогава w2=1, ако има в правия канал звена, не обхванати от обратната връзка...
admin
49 2
Конструктивни особености класификация и основни характеристики на постояннотоковите двигатели 113 стр.

Конструктивни особености, класификация и основни характеристики на постояннотоковите двигатели

В забързания живот на съвременния човек от голяма важност е времето и неговото оптимално използване. Това се постига с все по-голямата степен на автоматизиране на заобикалящата го среда...
emoto_92
11 2
Инормационна система за училищен електронен дневник 70 стр.

Инормационна система за училищен електронен дневник

Създаването и внедряването на компютърна информационна система от типа "Е – Дневник". Система, която трябва да позволи бърз и удобен начин за съхранение и обработка на информацията за ученика - от страна на училището...
dannyboy
28 2