Материали 1-10 от 34

Антикризисната програма на българското правителство от гледна точка на модела на съвкупното търсене 6 стр.

Антикризисната програма на българското правителство от гледна точка на модела на съвкупното търсене

Самата антикризисна програма е разделена на 7 групи от различен брой мерки, а именно - мерки за подкрепа на фиска, мерки за ограничаване на публичните разходи, мерки за възстановяване на финансовата дисциплина в държавата....
ndoe
2 0
Брутен вътрешен продукт и фактори за растеж 8 стр.

Брутен вътрешен продукт и фактори за растеж

Икономиката е система или наука, която се занимава с производството, разпределението и потреблението на стока и услуги в дадено общество. Най- ярко състоянието на една икономика показва бвп и факторите, които оказват влияние върху него....
ndoe
8 0
Връзка между инфлация и безработица крива на Филипс 5 стр.

Връзка между инфлация и безработица (крива на Филипс)

Кривата на Филипс в исторически аспект. Извеждане на оригиналната крива на Филипс. Извеждане на кривата на Филипс като зависимост между норма на инфлация и норма на безработица. Извеждане на разширената (допълнена) крива на Филипс...
ivan40
0 1