Материали 1-10 от 3

Планиране на продажбите и производствена функция на фирмата 7 стр.

Планиране на продажбите и производствена функция на фирмата

Идеята за производствената функция е непосредствено свързана с решаването на проблема за количествената оценка на отделните фактори на икономическия растеж. По-конкретно производствената функция на една фирма представлява връзката...
ndoe
10 0
Антикризисната програма на българското правителство от гледна точка на модела на съвкупното търсене 6 стр.

Антикризисната програма на българското правителство от гледна точка на модела на съвкупното търсене

Самата антикризисна програма е разделена на 7 групи от различен брой мерки, а именно - мерки за подкрепа на фиска, мерки за ограничаване на публичните разходи, мерки за възстановяване на финансовата дисциплина в държавата....
ndoe
2 0
Равновесие на различните участъци на кривата AS 3 стр.

Равновесие на различните участъци на кривата AS

Краткосрочно равновесие имаме тогава, когато краткосрочната крива на съвкупното предлагане /assr/ е постоянна /не се измества от първоначалното си положение/, а се мени положението на кривата на съвкупното търсене....
admin
19 1