Материали 1-10 от 46

Развитие при ограничен ресурс 9 стр.

Развитие при ограничен ресурс

Потреблението на енергия и материали води до изчерпване на техните количества и недостиг на източниците на енергия в световен мащаб. Тези суровини стават все по недостъпни и се разкрива ясна опасност в бъдеще те да се изчерпят...
ndoe
0 0
Икономическата криза 6 стр.

Икономическата криза

Икономическата криза, разразила се по целия свят, е индикатор за края на една система, съществувала през последните векове. Тази система се базира на финансирането на научно-техническия прогрес чрез кредити с лихва и на постоянната експанзия на капитала..
nerven
0 0
Връзка между инфлация и безработица крива на Филипс 5 стр.

Връзка между инфлация и безработица (крива на Филипс)

Кривата на Филипс в исторически аспект. Извеждане на оригиналната крива на Филипс. Извеждане на кривата на Филипс като зависимост между норма на инфлация и норма на безработица. Извеждане на разширената (допълнена) крива на Филипс...
ivan40
0 1
Дългосочен модел 1 стр.

Дългосочен модел

Моделът разглежда факторите, които определят равнището на производството, дохда и заетостта. Обяснява тенденцията към растеж на реалния БП, в дългосрочен план. Моделът описва икономиката в момент, когато стоковите пазари и пазарът на труда са...
cblock
1 0