Материали 1-10 от 10

Развитие при ограничен ресурс 9 стр.

Развитие при ограничен ресурс

Потреблението на енергия и материали води до изчерпване на техните количества и недостиг на източниците на енергия в световен мащаб. Тези суровини стават все по недостъпни и се разкрива ясна опасност в бъдеще те да се изчерпят...
ndoe
0 0
Фискална политика стимулираща предлагането рейгъномика теоретични основания инструменти Данъчна политика 11 стр.

Фискална политика, стимулираща предлагането /"рейгъномика"/ теоретични основания, инструменти, Данъчна политика

Терминът "фискалност" е от латински произход – "фискус", и означава държавна каса, хазна, съкровище. Фискалната политика се свързва с политиката, провеждана с парични средства от държавната каса...
gecata_maina
24 0
Икономически растеж на България за периода 2005-2009 г 33 стр.

Икономически растеж на България за периода 2005-2009 г.

България е пълноправен член на Европейския съюз. като такъв е длъжна да се стреми към достигане стандарта на живот в развитите страни от ЕС, да се стреми към уравновесяване на основните параметри в икономиката - намаляване на безработицата....
admin
25 1