Материали 1-10 от 34

Икономически растеж на България за периода 2005-2009 г 33 стр.

Икономически растеж на България за периода 2005-2009 г.

България е пълноправен член на Европейския съюз. като такъв е длъжна да се стреми към достигане стандарта на живот в развитите страни от ЕС, да се стреми към уравновесяване на основните параметри в икономиката - намаляване на безработицата....
admin
25 1
Равновесие на различните участъци на кривата AS 3 стр.

Равновесие на различните участъци на кривата AS

Краткосрочно равновесие имаме тогава, когато краткосрочната крива на съвкупното предлагане /assr/ е постоянна /не се измества от първоначалното си положение/, а се мени положението на кривата на съвкупното търсене....
admin
19 1