Материали 31-40 от 51

Конфликти и конфликтни ситуации 12 стр.

Конфликти и конфликтни ситуации

Думата "конфликт" води етимологията си от латинския термин "conflictus", който означава сблъсък. Конфликтът е ситуация, в която две или повече страни възприемат целите и (или) интересите си като невъзможни....
cblock
38 5
Тренинг-конфликти 6 стр.

Тренинг-конфликти

Конфликт – това са различни видове действия, противопоставяния и несъвместимост между личности, групи и организации вследствие различие в съществено значими за тях цели, интереси, ценности, емоции, поведение и осъзнаване на начина на преодоляване на...
nezabravima
38 2
Административна конфликтология 17 стр.

Административна конфликтология

Етимологията, т.е. буквалното значение на думата конфликт потвърждава за пореден път правилото, че думите непрекъснато променят своето значение. Отчитането на тази особеност е важно, защото човешкият...
ndoe
83 2
Социални конфликти Видове социални конфликти 6 стр.

Социални конфликти. Видове социални конфликти.

Понятието "конфликт" настъпва с възникването на обществото. Произтича от латинската дума "conflictus", която ознаочава сблъсък, удряне, борба с някого. С това понятие в цял свят се означават острите сблъсъци и инциденти със социален,
cblock
29 3
Конфликти в здравеопазването - определение видове профилактика диагностика решения 13 стр.

Конфликти в здравеопазването - определение, видове, профилактика, диагностика, решения

Конфликтите, възникнали в здравната организация се разглеждат като негативни явления. Съвременните теоретици в областта на управлението заключават, че пълното отсъствие на конфликт в една организация не само е невъзможно, но не е и желателно...
messi
145 12
Кои са най-големите пречки за решаването на конфликти в нашата страна като имаме предвид новите идеи за мирното решаване на конфликти 6 стр.

Кои са най-големите пречки за решаването на конфликти в нашата страна като имаме предвид новите идеи за мирното решаване на конфликти?

Разглеждайки въпроса, свързан с конфликтите в нашата страна и тяхното решение, придържайки се към основните идеи за мирно решаване, на първо място трябва да се определи значението на понятието конфликт...
messi
18 0