Материали 11-20 от 51

Теории за международните спорове и конфликти 45 стр.

Теории за международните спорове и конфликти

Независимо от това, че социалните отношения имат характеристиките на система, тези отношения съдържат огромно количество конфликти. Социалната система системно произвежда конфликти...
daniche90
0 0
Партниране при разрешаване на конфликти 11 стр.

Партниране при разрешаване на конфликти

Kонфликтът е част от ежедневието ни. Tой провокира, нарушава спокойния ход на събитията и мислите ни, обръща установеното течение на нещата, кара ни да се пренастройваме на нова вълна, да погледнем на събитията, нещата и хората с други очи...
silviQ
0 0
Групова динамика решаване на конфликти и водене на преговори 11 стр.

Групова динамика: решаване на конфликти и водене на преговори

Всеки индивид в ежедневието си осъществява контакт с други индивиди по различни поводи. На базата на тези контакти, неминуемо индивида попада в различни групи – семейство, екип, приятелска среда...
gecata_maina
0 0
Управление на конфликти в екипна среда 10 стр.

Управление на конфликти в екипна среда

Комуникацията е ключът към предотвратяването и разрешаването на конфликти, имам предвид както междуличностната, така и вътрешнофирмената комуникация, която е част от организационната култура на компанията...
daniche90
0 0
Управление на конфликтите в организацията 90 стр.

Управление на конфликтите в организацията

Като израз на противоречието конфликтът иманентно се формира от наличието на две противоположни, но свързани в единство страни. В отношението между тези две страни се поражда конфликтът...
silviQ
0 0
Противоречия и конфликти в рекламната дейност 5 стр.

Противоречия и конфликти в рекламната дейност

Един от най-разпространените начини за популяризиране на дейността на дадена фирма или учреждение е рекламата. Самата реклама съществува от дълбока древност, но за нас става популярна от възниквнето на средствата за масово осведомяване през 19 век...
messi
0 0