Материали 21-30 от 51

Конфликти и преговаряне Видове конфликти Стратегии за решаване на конфликти 7 стр.

Конфликти и преговаряне. Видове конфликти. Стратегии за решаване на конфликти.

Конфликтът е налице, когато съществуват противоположни интереси; приемане от участниците в конфликта, че интересите им са несъвместими; вяра на всяка от страните, че другата вреди или възнамерява да навреди на интересите..........
messi
50 3
Междуличностни конфликти типове основания за класификацията особености Индивидуални различия в конфликтното поведение 10 стр.

Междуличностни конфликти – типове, основания за класификацията, особености. Индивидуални различия в конфликтното поведение.

Според Ирина Христова Цветанова (приложен психолог) за междуличностите конфликти може да се каже, че са не само част от общуването и взаимоотношенията, а и че са написали много голяма част от историята на човечеството....
rusev02
78 7