Материали 81-90 от 1955

Анализ на 14 глава от повестта Чичовци на Иван Вазов - Въздухът трепери 2 стр.

Анализ на 14 глава от повестта "Чичовци" на Иван Вазов - "Въздухът трепери"

Иван Вазов се утвърждава на литературната сцена през 80-те години на XIX век. Живее и твори в бурно и преходно време, защото се срещат ценностите на Възраждането с тези на новото време...
ivan40
118 7
Душевните терзания на един млад и самотен човек в Майце си 2 стр.

Душевните терзания на един млад и самотен човек в "Майце си"

Ако представим поезията на Христо Ботев като разказ за живота на един народен герой, то стихотворението „ Майце си ”, като първо в неговото творчество, е встъплението в този голям разказ .
nicky931
48 6
Гневът и историята в поемата на Гео Милев Септември 5 стр.

Гневът и историята в поемата на Гео Милев „Септември'

Гневът и историята в интертекстуалните пластове на разглежданото произведение са обозначени като всеобемащи, структуроопределящи и смислопораждащи доминанти. Освен това те са и тясно свързани, тъй като маркират художественото единство в поемата. Гневът, о
blessed
42 6
Преобърнатият патриархален космос в повестта на Ивайло Петров Преди да се родя 4 стр.

Преобърнатият патриархален космос в повестта на Ивайло Петров “Преди да се родя”

В българската литература по време на Възраждането народностните традиции и родовите ценности се ползват с голям интерес,като с това се цели утвърждаването им и се изразява уважение към тях ...
ndoe
114 6
Трагизъм и оптимизъм в Шекспировата творба Хамлет 2 стр.

Трагизъм и оптимизъм в Шекспировата творба "Хамлет"

Хамлет е типичната Шекспирова трагедия. Тя носи в себе си белези от другите величествени трагедии на Шекспир. Написана през 1601 г., тя е създавана по типичния модел на останалите трагедии на Шекспир....
dannyboy
265 6