Материали 41-50 от 1955

Песните на Добри Чинтулов 2 стр.

Песните на Добри Чинтулов

Песните на Добри Чинтулов, появили се през 50-те и 60-те години на 19 век, са страстен зов за свобода. Песента “Вятър ечи, балкан стене” Чинтулов посвещава на Габровското въстание от 1862 г.; "Къде си вярна ти любов народна" ...
eli_zuza
318 9
Страданието и радостта в поемата Ралица на Пенчо Славейков 1 стр.

Страданието и радостта в поемата Ралица на Пенчо Славейков

В поемата „Ралица” волята за живот е смисъл и красота на живота и тази представа е въплътена и реализация на чрез образа на Ралица. Тя е олицетворение на българските патриархални и непреходни добродетели-богато и чисто сърце...
ndoe
232 9
Образът на малкия човек в повестта Шинел 2 стр.

Образът на малкия човек в повестта "Шинел"

В повестта си "Шинел", Гогол показва образа на тогавашния малък човек в лицето на Акакий Акакиевич. Дори самото име на героя ни подсказва какъв е той. Акакий е един смирен, добър, но беден човечец, който не би сторил никому зло...
nerven
194 9