Материали 1-10 от 1

География на полезните изкопаеми на българия 12 стр.

География на полезните изкопаеми на българия

1. Значение на полезните изкопаеми. Видове полезни изкопаеми...2. Развитие на геоложките проучвания в България... 3. Характеристика и географско разпространение на основните видове полезни изкопаеми... 4. Оценка на полезните изкопаеми, като природен ресур
Haqso
31 2