Материали 71-80 от 1954

Образът на любовта и жената в стихотворението Две хубави очи 2 стр.

Образът на любовта и жената в стихотворението „Две хубави очи”

Стихотворението „Две хубави очи” е свидетелство за богатите изразни възможности на символистичната поетика, с което се превръща в емблематична творба в любовната лирика на Яворов...
nicky931
62 7
Преобърнатия патриархален космос в повестта Преди да се родя 2 стр.

Преобърнатия патриархален космос в повестта „Преди да се родя”

Повествованието в “Преди да се родя” разкрива преобърнатия, отразен образ на света в съзнанието на героя. Познатият ни патриархален космос, като носител на човешки добродетели, е разколебан..
ndoe
406 7
Образът на Кирил според пространното му житие 4 стр.

Образът на Кирил според пространното му житие

Пространното житие на създателя на славянската азбука е първата житиеписна творба в старобългарската литература. Тя е създадена непосредствено след смъртта на Свети Кирил. Творбата създава образа на великия славянски просветител и е ценен извор за...
nerven
54 7
Образът на Константин Кирил Философ според пространното житие на Кирил 1 стр.

Образът на Константин Кирил Философ според пространното житие на Кирил

За личността на Кирил можем да съдим от творбите, посветени на него. Пространното житие на създателя на славянската азбука е създадено непосредствено след неговата смърт. Написано е в чест на светлата пу памет и за прослава на действената му добродел....
loli
307 7
Мотивът за жертвата в Елегия на Христо Ботев 2 стр.

Мотивът за жертвата в "Елегия" на Христо Ботев

"Елегия" създава може би най-ботевския образ на българския народ - жертва на посегателствата на безмилостните поробители, които го люлеят "в таз рабска люлка". Народът е поробен, уморен от тежкото бреме на тиранията, той е престанал да
emoto_92
144 7
Проблемът със самотата в майце си и към брата си 2 стр.

Проблемът със самотата в "майце си" и "към брата си"

"Майце си" и "Към брата си" са едни от първите творби на Христо Ботев. В тях лирическия герой общува с най-близките си хора - майка и другар, споделя разочарованията си, поривите и вълненията си....
lubega
23 7
Анализ на 14 глава от повестта Чичовци на Иван Вазов - Въздухът трепери 2 стр.

Анализ на 14 глава от повестта "Чичовци" на Иван Вазов - "Въздухът трепери"

Иван Вазов се утвърждава на литературната сцена през 80-те години на XIX век. Живее и твори в бурно и преходно време, защото се срещат ценностите на Възраждането с тези на новото време...
ivan40
118 7
Душевните терзания на един млад и самотен човек в Майце си 2 стр.

Душевните терзания на един млад и самотен човек в "Майце си"

Ако представим поезията на Христо Ботев като разказ за живота на един народен герой, то стихотворението „ Майце си ”, като първо в неговото творчество, е встъплението в този голям разказ .
nicky931
48 6
Гневът и историята в поемата на Гео Милев Септември 5 стр.

Гневът и историята в поемата на Гео Милев „Септември'

Гневът и историята в интертекстуалните пластове на разглежданото произведение са обозначени като всеобемащи, структуроопределящи и смислопораждащи доминанти. Освен това те са и тясно свързани, тъй като маркират художественото единство в поемата. Гневът, о
blessed
42 6