Материали 71-80 от 1956

Ветрената мелница възхвала на труда творческото начало в бита и душевността на българина 2 стр.

„Ветрената мелница” – възхвала на труда, творческото начало в бита и душевността на българина

За пръв път „Ветрената мелница” е публикуван в сп. „Летописи” (септ. 1902 г.) под заглавие „Ветърната мелница.Разказ.”, с подпис Елин Пелин и посвещение „ Брату си Хр. Иванову”...
mOn
194 7
Камък 1 стр.

Камък

Поезията на Далчев заема специфично и оригинално място в българската национална художествена класика. Неговата лирика е лишена от социалната проблематика, от идеология. Тя поставя неразрешимите тайни на битието. Философският дух на Далчевата поезия се изр
sp1ro
372 7
Образът на любовта и жената в стихотворението Две хубави очи 2 стр.

Образът на любовта и жената в стихотворението „Две хубави очи”

Стихотворението „Две хубави очи” е свидетелство за богатите изразни възможности на символистичната поетика, с което се превръща в емблематична творба в любовната лирика на Яворов...
nicky931
62 7
Преобърнатия патриархален космос в повестта Преди да се родя 2 стр.

Преобърнатия патриархален космос в повестта „Преди да се родя”

Повествованието в “Преди да се родя” разкрива преобърнатия, отразен образ на света в съзнанието на героя. Познатият ни патриархален космос, като носител на човешки добродетели, е разколебан..
ndoe
406 7
Образът на Кирил според пространното му житие 4 стр.

Образът на Кирил според пространното му житие

Пространното житие на създателя на славянската азбука е първата житиеписна творба в старобългарската литература. Тя е създадена непосредствено след смъртта на Свети Кирил. Творбата създава образа на великия славянски просветител и е ценен извор за...
nerven
54 7
Образът на Константин Кирил Философ според пространното житие на Кирил 1 стр.

Образът на Константин Кирил Философ според пространното житие на Кирил

За личността на Кирил можем да съдим от творбите, посветени на него. Пространното житие на създателя на славянската азбука е създадено непосредствено след неговата смърт. Написано е в чест на светлата пу памет и за прослава на действената му добродел....
loli
307 7