Материали 121-130 от 1955

ЛИС на тема Човекът и природата в разказа Нежната спирала 1 стр.

ЛИС на тема "Човекът и природата в разказа "Нежната спирала"

Авторът на разказа „Нежната спирала”, Йордан Радичков е един от най-своеобразните творци в българската литература.Ярките знаци , по които се разпознава творчеството му са странните, неочаквани асоциации, отказът от класическия сюжет....
admin
364 5
Интерпретативно съчинение върху стихотворението на Иван Вазов Отечество любезно как хубаво си ти 2 стр.

Интерпретативно съчинение върху стихотворението на Иван Вазов „Отечество любезно, как хубаво си ти"

Освобождението, като събитие, много бързо сбъдва мечтите и отнема енергията, събирана през робството. Освобождението реализира идеала свобода и се изправя пред вечния проблем...
admin
392 5
Японският филм - Валери Петров 1 стр.

"Японският филм" - Валери Петров

Валери Петров е един от най- значимите български поети. Той заема много важно място в литературата със своите киносценарии, драми, лирически произведения и книги за деца. Заглавието на творбата не е избрал случайно...
admin
307 5
Невъзможното завръщане в бащиния дом в Скрити вопли 2 стр.

Невъзможното завръщане в бащиния дом в "Скрити вопли"

Елегията "Да се завърнеш в бащината къща" е носталгично завръщане на лирическия герой в спокойния свят на родното, представено чрез спомена. Творбата е публикувана през 1912г. в нея лирическият говорител е изобразен като сложна и противоречива л
admin
294 5
Раждането на една мечта и раздялата с нея в стихотворението Тихия пролетен дъжд 1 стр.

Раждането на една мечта и раздялата с нея в стихотворението "Тихия пролетен дъжд"

Николай Лилиев твори през епохата на идеализма. Той играе съществена роля в развитието на българската литература. Поезията на Лилиев вълнува и впечатлява със своята красота на изказа, мелодичност, благозвучие....
ndoe
98 5
История славянобългарска страстен зов за национално самоосъзнаване 3 стр.

„История славянобългарска” – страстен зов за национално самоосъзнаване

„История славянобългарска” е написана през 1762 година от монаха Паисий Хилендарски. Книгата е изцяло новаторска по съдържанието си, защото има за тема българската история и култура, а и новаторска по форма – първата книга, написана на новобългарски....
ndoe
86 5
Дон Кихот и Санчо Панса - контраст и еднаквост 3 стр.

Дон Кихот и Санчо Панса - контраст и еднаквост

Своята световна слава Мигел де Сервантес Сааведра дължи на романа си ‘’Дон Кихот’’. С него той цели да осмее прекомерно нашумелите рицарски романи, но постига много повече от това, защото творбата му носи много по - дълбок и универсален смисъл....
ndoe
118 5
Павел Вежинов - В един есенен ден по шосето 3 стр.

Павел Вежинов - В един есенен ден по шосето

Хуманизмът на Павел Вежинов е нравствена същност на художественото повествование в неговия разказ „В един есенен ден по шосето”. Фантастичното събитие провокира философския размисъл на автора за човека и смисъла на неговия живот....
ndoe
664 5
Паисиевата история като начин за откриване на българина и неговото присъствие в света 2 стр.

Паисиевата история като начин за откриване на българина и неговото присъствие в света

„История славенобългарская”, бележеща началото на Българското възраждане, е произведение с преходен характер между средновековната и новата литература..
ndoe
368 5