Материали 111-120 от 1955

Любовта като човешко право и свята греховност в Декамерон 3 стр.

Любовта като човешко право и свята греховност в “Декамерон”

Ренесансовата идея за човека, интерпре¬тирана от Данте Алигиери като в “Ад” , така и в „Божествена комедия", намира ново художествено отражение в творчеството на Джовани Бокачо.
zamaqnata
124 5
Ралица 3 стр.

Ралица

В творчеството си Пенчо Славейков изследва народното миследне, особеностите на народния бит, открива онези нравствени добродетели, които извисяват личността. Такава добродетел е стоицизмът, с който човек побеждава страданието, отвръща на жестоките удари н
Spirit
174 5