Материали 1-10 от 19

Силата и величието в образа на Константин Кирил Философ 2 стр.

Силата и величието в образа на Константин Кирил Философ

Пространното житие на Констанин е първата житейска творба в българската литература.То има изключителна стойност като извор за живота и делото на първата канонизирана от бълг. църка личност – Кирил. Тази творба има за цел да разкрие силата и величието на..
lubega
18 1
Ходене на Богородица по мъките 2 стр.

Ходене на Богородица по мъките

Апокрифът е документ за една от основните тревоги, изпитвани от човека на Средновековието – какво ще се случи с него след смъртта. Християнката традиция е обвързала здраво живота в отвъдното с начина на живот на християнина...
mOn
21 1
Проглас на Евангелието - прослава на Словото 2 стр.

Проглас на Евангелието - прослава на Словото

Проглас към Евангелието-прослава на Словото "Проглас към Евангелието" е творба, писана най-вероятно през 9-ти век от новата ера.Не се знае със сигурност кой е автор на творбата, но най-разпространената теза е, че това е Константин-Кирил Философ.
mOn
17 1
Война и модерност през текстовете на Софроний Врачански 4 стр.

Война и модерност през текстовете на Софроний Врачански

Епископ Софроний Врачански е единственият възрожденец, който, в битието си на обществен деец и на писател, съвместява изяви от две различни културни епохи (Средновековие и Модерни времена), без съвместяването да ощетява различния им художествен език
mOn
1 0
За буквите 4 стр.

За буквите

В съчинението "За буквите" е пламенна защита и възхвала на славянската азбука защото такава е повелята на цялата епоха.В центъра на произведението стои идеята за съдбата на славянският род.Самоутвержено Черноризец Храбър се бори с/щу нападките н
loli
23 0