Материали 1-10 от 36

Чужденецът А Шютс Завръщащият се у дома 7 стр.

"Чужденецът" А. Шютс ("Завръщащият се у дома")

Първата теза на автора е свързана с разликата в нагласите на чужденеца и завръщащият се у дома.Ако първият трябва да се пребори със своите празни предусещания,да навлезе в група,която никога не е била негова и той не познава добре,то завръщащият се у дом
nerven
10 0
Биографичен метод в емпиричните изследвания 22 стр.

Биографичен метод в емпиричните изследвания

През последните години се наблюдава нарастващ интерес към биографичните методи в социологическите науки. Това се дължи на факта, че те са един от малкото методи, които успешно могат да осъществят връзка между макро и микро нивата на социалните феномени...
rusev02
1 2
Въпросник на ЕСИ 1 стр.

Въпросник на ЕСИ

Въпросник на ЕСИ. Същност и роля на въпросника. Въпросникът като външен обективен израз на програмата представлява система от въпроси,които се задават на изследваните лица, и материален носител на съответните им отговори...
gecata_maina
61 5
Глобализация на организираната и организация на глобализираната престъпност 5 стр.

Глобализация на организираната и организация на глобализираната престъпност

Начинът и стъпките при вземане на решения от всеки индивид, попаднал в конфликтна ситуация, е изходна обосновка за повечето от нашите действия в битието. Тук човекът със своите действия се стрми така да подреди елементите от хаоса и безпорядъка...
gecata_maina
1 0
Диалектика на икономическата база и на политическата правна и религиозна основа 6 стр.

Диалектика на икономическата база и на политическата, правна и религиозна основа

Трудът не само определя всички елементи, съставляващи основата на общественото развитие и ги обединява в определена система, но и сам зависи от тях. Например трудът може да зависи от биологичните особености на хората като елементи на производството...
messi
0 0