Материали 1-10 от 2

Въпросник на ЕСИ 1 стр.

Въпросник на ЕСИ

Въпросник на ЕСИ. Същност и роля на въпросника. Въпросникът като външен обективен израз на програмата представлява система от въпроси,които се задават на изследваните лица, и материален носител на съответните им отговори...
gecata_maina
61 5