Материали 1-10 от 36

Въпросник на ЕСИ 1 стр.

Въпросник на ЕСИ

Въпросник на ЕСИ. Същност и роля на въпросника. Въпросникът като външен обективен израз на програмата представлява система от въпроси,които се задават на изследваните лица, и материален носител на съответните им отговори...
gecata_maina
61 5
Биографичен метод в емпиричните изследвания 22 стр.

Биографичен метод в емпиричните изследвания

През последните години се наблюдава нарастващ интерес към биографичните методи в социологическите науки. Това се дължи на факта, че те са един от малкото методи, които успешно могат да осъществят връзка между макро и микро нивата на социалните феномени...
rusev02
1 2