Материали 1-10 от 79

Проучване общественото мнение относно дейността на полицията 12 стр.

Проучване общественото мнение относно дейността на полицията

Настоящото изследване обхваща 10 човека като целта е да се направи анализ на общественото мнение относно дейността на полицията. Интервюирани са 10 пълнолетни български граждани от различни населени места...
the_magicer
0 0
1 Същност на определението Социология и Психология 2 стр.

1. Същност на определението Социология и Психология

1. Управелението е целенасочено въздействие при което една учаща страна въздейства на друга упралявана. В тесен смисъл на думата у-нето е само въздействие, а в широк смисъл то се разглежда не само като въздействие от управляващата страна а към управлявана
eataly_ny
3 1