Материали 1-10 от 12

Биографичен метод в емпиричните изследвания 22 стр.

Биографичен метод в емпиричните изследвания

През последните години се наблюдава нарастващ интерес към биографичните методи в социологическите науки. Това се дължи на факта, че те са един от малкото методи, които успешно могат да осъществят връзка между макро и микро нивата на социалните феномени...
rusev02
1 2
Еси Частния бизнес и младите хора - от 25 до 35 годишна възраст в България 11 стр.

Еси " Частния бизнес и младите хора - от 25 до 35 годишна възраст в България"

Частния бизнес и младите хора/от 25 до 35 годишна възраст/ в България: мотивация, териториялно-икономически и отраслово-организационни предпочитания "Българското правителство се старае да води последователна политика към насърчаване на предприятията
gecata_maina
4 0
Социална интеграция на хората с увреждания 15 стр.

Социална интеграция на хората с увреждания

През 2005 г., Националния статистически институт по проект, финансиран от Статистическата служба на Европейския съюз, проведе изследване сред хората с увреждания с цел установяване здравния и социален статус на хората...
ndoe
4 1
Глобализация на организираната и организация на глобализираната престъпност 5 стр.

Глобализация на организираната и организация на глобализираната престъпност

Начинът и стъпките при вземане на решения от всеки индивид, попаднал в конфликтна ситуация, е изходна обосновка за повечето от нашите действия в битието. Тук човекът със своите действия се стрми така да подреди елементите от хаоса и безпорядъка...
gecata_maina
1 0
Основни мотиви за повишаване производителността на труда и ефективността на служителите в предприятие Х 12 стр.

Основни мотиви за повишаване производителността на труда и ефективността на служителите в предприятие Х

Цели 1.Мотивиране на работниците и служителите 2.Удовлетворяване на потребностите на хoрата работещи в предприятието. 3.Създаване на по-добри възможности за реализация и развитие. 4.Осигуряване на по-добра комуникация между работниците и ръковод
cblock
1 0