Материали 21-30 от 36

Есе по икономическа социология на зададен въпрос 4 стр.

Есе по икономическа социология на зададен въпрос

Това е есе (отговор на въпроса) - Представете си, че искате да станете нарушител. Опишете някаква норма, която искате да нарушите публично, но и законно. Как ще ви погледнат тези, които не очакват това от Вас...
loli
14 0
Измерители на човешкия капитал на нацията 13 стр.

Измерители на човешкия капитал на нацията

Теорията за човешкия капитал се е зародила още при възникването на класическата икономическа теория през 18 век. Една от дефинициите му го определя като "съвкупността от специфични черти и особености въплътени в служителите на дадена организация...
loli
6 0
Чужденецът А Шютс Завръщащият се у дома 7 стр.

"Чужденецът" А. Шютс ("Завръщащият се у дома")

Първата теза на автора е свързана с разликата в нагласите на чужденеца и завръщащият се у дома.Ако първият трябва да се пребори със своите празни предусещания,да навлезе в група,която никога не е била негова и той не познава добре,то завръщащият се у дом
nerven
10 0
Въпросник на ЕСИ 1 стр.

Въпросник на ЕСИ

Въпросник на ЕСИ. Същност и роля на въпросника. Въпросникът като външен обективен израз на програмата представлява система от въпроси,които се задават на изследваните лица, и материален носител на съответните им отговори...
gecata_maina
61 5