Материали 41-50 от 48

Бизнес информатика 7 стр.

Бизнес информатика

Поддържане на системен журнал с данни за извършени правомерни или неправомерни действия със системата, възможностти за справки в журнала. Средства за обмен на данни и документи с други информационни системи..
admin
12 0
Приложение на интернет технологиите в бизнеса 23 стр.

Приложение на интернет технологиите в бизнеса

Интернет технологиите се базират на ускореното развитие на компютърните и комуникационни техника и технологии и тяхното навлизане в различни области на съвременния свят. В основата на интернет технологиите е създаването и съхраняването на...
admin
32 3
Web 20 същност и приложение в бизнеса 17 стр.

Web 2.0 – същност и приложение в бизнеса

Терминът Web 2.0 се отнася за група известни технологии, които надживяват големия провал на Интернет-базираните начинания и фирми през 2001 г., тъй като те продължават развитието на предишното...
admin
53 0
Бизнес интелигентни системи аналитични средства 11 стр.

Бизнес интелигентни системи – аналитични средства

Аналитичните средства са основна част от „Бизнес интелигентните системи“ БИС. Но преди да ги разгледаме в детайли, трябва да се запознаем първо с концепцията на БИС....
admin
77 2
Тенденции в развитието на съвременните компютърни системи 15 стр.

Тенденции в развитието на съвременните компютърни системи

Компютърът е сложна електронноизчислителна машина, състояща се от отделни модули чието общо предназначение е обработка на информация представени в цифров вид. Тази обработка се извършва съгласно някакъв алгоритъм, представен в компютъра...
admin
21 2
Социалните мрежи в интернет и възможности за тяхното приложение в бизнеса 12 стр.

Социалните мрежи в интернет и възможности за тяхното приложение в бизнеса

Световната мрежа става все по-привлекателна среда за развитие на бизнеса, предлагайки все по-атрактивни методи и средства за осъществяване на маркетинг, реклама, търговия...
nicky931
44 2
Социалните мрежи в Интернет и възможности за тяхното приложение в бизнеса 11 стр.

Социалните мрежи в Интернет и възможности за тяхното приложение в бизнеса

В края на 20¬-ти век се наблюдава един бум в развитието на модерните, ориентирани към потребителя мрежи и съответните ресурси за поддържането и изграждането им....
rosichkaa
70 2