Материали 11-20 от 48

Управление на бизнес процеси 10 стр.

Управление на бизнес процеси

Същност на бизнес процесите. Същност на управление на бизнес процесите (BPM-business process management). Жизнен цикъл на BPM. Трите измерения на BPM - управление, бизнес и процес. Същност на бизнес моделиране...
messi
12 1
Измерение и предизвикателства на електронния бизнес 8 стр.

Измерение и предизвикателства на електронния бизнес

Интернет възниква в резултат на предложението на Rand Corporation до военното министрство на САЩ. Първоначално е била създадена експерименталната телекомуникационна мрежа Arpanet...
gecata_maina
2 0
Управление на човешките ресурси 7 стр.

Управление на човешките ресурси

Създайте, редактирайте и форматирайте Word документ с описание на отдели и служители на фирма за нуждите на личен състав. Вмъкнете подходящи графични илюстрации на съответни места в документа като използвате достъпните за Word команди...
dannyboy
6 0
Разработване на уеб сайт за презентиране на търговско дружество 57 стр.

Разработване на уеб сайт за презентиране на търговско дружество

В днешно време приложението на информационните технологии е толкова разпространено, че е трудно да си представим живота си без тях. Основната среда за приложение на информационните технологии в практиката са компютърните информационни системи...
cblock
1 0
Характеристика на офис пакетите 14 стр.

Характеристика на офис пакетите

Офис пакетите са неделима част от информационната инфраструктура на всеки офис. Те осигуряват на всеки член от персонала средства (среда, инструменти, информация) за ефективно решаване на поставените му задачи, като по този начин...
daniche90
11 0
Приложение на интернет технологиите в бизнеса 16 стр.

Приложение на интернет технологиите в бизнеса

Информационните технологии могат да се разглеждат в широк и тесен смисъл. В широк смисъл ит включват: технологии за събиране, съхраняване, обработване и предаване на информация, технологии за използване на компютърната техника...
nerven
22 1