Материали 1-10 от 49

Web 20 - същност и приложение в бизнеса 9 стр.

Web 2.0 - същност и приложение в бизнеса

За последните 20 години интернет се превърна от разработка за военна комуникация (първообраза Аpranet) до жизненоважна необходимост, както и за частните потребители, така и за комерсиалните...
loli
46 3
Web 20 същност и приложение в бизнеса 17 стр.

Web 2.0 – същност и приложение в бизнеса

Терминът Web 2.0 се отнася за група известни технологии, които надживяват големия провал на Интернет-базираните начинания и фирми през 2001 г., тъй като те продължават развитието на предишното...
admin
53 0
База данни 25 стр.

База данни

Възникване - необходимост от интегрирано използване на данни от определен брой потребители с цел решаване на множество задачи. Обикновено БД се реализира за осигуряване на информационните дейности в конкретна предметна област...
nezabravima
9 0
Бизнес интелигентни системи аналитични средства 11 стр.

Бизнес интелигентни системи – аналитични средства

Аналитичните средства са основна част от „Бизнес интелигентните системи“ БИС. Но преди да ги разгледаме в детайли, трябва да се запознаем първо с концепцията на БИС....
admin
77 2
Бизнес информатика 7 стр.

Бизнес информатика

Поддържане на системен журнал с данни за извършени правомерни или неправомерни действия със системата, възможностти за справки в журнала. Средства за обмен на данни и документи с други информационни системи..
admin
12 0
Въведение в програмата AutoCAD 2006 25 стр.

Въведение в програмата AutoCAD (2006)

Координатна система. Видове координати. Въвеждане на координати. Определение за координатна система. Програмата AutoCAD постига изчертаване на всеки чертеж с абсолютно точни размери посредством координатите на точките в проекционната равнина....
dannyboy
11 1