Материали 1-10 от 48

Системи за управление на бази данни 304 стр.

Системи за управление на бази данни

База данни е организирана колекция от данни, използвана с цел моделиране на някакъв вид организация или организационен процес. Няма значение дали използвате хартия или компютърна софтуерна програма, за да съберете и съхраните данните.....
admin
83 1
Разработване на уеб сайт за презентиране на търговско дружество 57 стр.

Разработване на уеб сайт за презентиране на търговско дружество

В днешно време приложението на информационните технологии е толкова разпространено, че е трудно да си представим живота си без тях. Основната среда за приложение на информационните технологии в практиката са компютърните информационни системи...
cblock
1 0
Въведение в програмата AutoCAD 2006 25 стр.

Въведение в програмата AutoCAD (2006)

Координатна система. Видове координати. Въвеждане на координати. Определение за координатна система. Програмата AutoCAD постига изчертаване на всеки чертеж с абсолютно точни размери посредством координатите на точките в проекционната равнина....
dannyboy
11 1
База данни 25 стр.

База данни

Възникване - необходимост от интегрирано използване на данни от определен брой потребители с цел решаване на множество задачи. Обикновено БД се реализира за осигуряване на информационните дейности в конкретна предметна област...
nezabravima
9 0
Приложение на интернет технологиите в бизнеса 23 стр.

Приложение на интернет технологиите в бизнеса

Интернет технологиите се базират на ускореното развитие на компютърните и комуникационни техника и технологии и тяхното навлизане в различни области на съвременния свят. В основата на интернет технологиите е създаването и съхраняването на...
admin
32 3