Материали 31-40 от 49

Въведение в програмата AutoCAD 2006 25 стр.

Въведение в програмата AutoCAD (2006)

Координатна система. Видове координати. Въвеждане на координати. Определение за координатна система. Програмата AutoCAD постига изчертаване на всеки чертеж с абсолютно точни размери посредством координатите на точките в проекционната равнина....
dannyboy
11 1
Съвременни тенденции в развитието на офис пакетите 18 стр.

Съвременни тенденции в развитието на офис пакетите

Според функционалните възможности, които предоставят, са два вида: с базова функционалност и с разширени възможности, а в зависимост от използвания език се делят на: оригинални версии и локални версии....
nerven
28 0
Интернет и съвременните информационни технологии във финансите и управлението на фирмата 14 стр.

Интернет и съвременните информационни технологии във финансите и управлението на фирмата

Съвременният бизнес днес е немислим, ако не съществуваше интернет. Всеки ден хиляди нови компании се свързват с интернет и откриват благодатната й среда. Интернет може да се използва за реализиране на целия цикъл на създаването на един продукт...
nerven
9 0
Съвременни тенденции на в развитието на офис пакетите 15 стр.

Съвременни тенденции на в развитието на офис пакетите

Операционната система е основна част от компютърния системен софтуер, която управлява и координира работата на процесора и устройствата в компютърната система. Тя обслужва работата на приложния софтуер, като заделя необходимите...
ivan40
42 1
Състояние и тенденции на развитие на съвременната компютърна техника 9 стр.

Състояние и тенденции на развитие на съвременната компютърна техника

Съвременните компютри са електронни автоматични устройства, работещи на принципа на програмното управление. Те преобразяват данни в информация и изпълняват функциите аритметична обработка, сравнение и съхраняване на данни...
ivan40
18 1
Web 20 - същност и приложение в бизнеса 9 стр.

Web 2.0 - същност и приложение в бизнеса

За последните 20 години интернет се превърна от разработка за военна комуникация (първообраза Аpranet) до жизненоважна необходимост, както и за частните потребители, така и за комерсиалните...
loli
46 3