Материали 21-30 от 48

Социалните мрежи в интернет и възможности за тяхното приложение в бизнеса 14 стр.

Социалните мрежи в интернет и възможности за тяхното приложение в бизнеса

Динамиката на днешното общество неизбежно води до търсене на нови пътища за развитие и начини за оцеляване в света на бизнеса. Компютрите достигнаха до обикновените хора, навлязоха на работните им места, в домовете им...
ndoe
13 0
Електронните услуги в България и в Европейския съюз - състояние и тенденции 20 стр.

Електронните услуги в България и в Европейския съюз - състояние и тенденции

Предизвикателството на новото хилядолетие за глобализация на световната икономика и бързото развитие на информационните технологии в края на века е свързано с широко навлизане на електронни средства за комуникации във всички ...
mOn
25 0
Инсталиране и конфигуриране на Windows Server 8 - 2 5 стр.

Инсталиране и конфигуриране на Windows Server 8 - 2

Включване на кабелите за захранването, мишката, клавиатурата, монитора и интернета. Пускане на компютъра, чакане да зареди, натискане на F1. Избираме Windows Server 2008 и зареждаме системата...
cblock
4 0
База данни 25 стр.

База данни

Възникване - необходимост от интегрирано използване на данни от определен брой потребители с цел решаване на множество задачи. Обикновено БД се реализира за осигуряване на информационните дейности в конкретна предметна област...
nezabravima
9 0
Въведение в програмата AutoCAD 2006 25 стр.

Въведение в програмата AutoCAD (2006)

Координатна система. Видове координати. Въвеждане на координати. Определение за координатна система. Програмата AutoCAD постига изчертаване на всеки чертеж с абсолютно точни размери посредством координатите на точките в проекционната равнина....
dannyboy
11 1