Материали 61-70 от 88

Паркова архитектура 43 стр.

Паркова архитектура

Значение, цели и задачи на озеленяването. Санитарно, психо и социално-хигиенно значение. Градоустройствено, благоустройствено, учебно-възпитателно, културно-просветно, укрепващо, защитно и стопанско значение на озеленяването...
loli
4 2
Възрожденска архитектура 17 стр.

Възрожденска архитектура

Родопските къщи в по-голямата си част са свободно разположени по южните склонове и са организирани в живописни махали. Всяка къща носи свои индивидуални черти, но и за всяка една са присъщи характерните черти на родопските къщи...
dannyboy
5 0
Анализ на плана за развитие на град Бургас и предложения за неговото разширяване 13 стр.

Анализ на плана за развитие на град Бургас и предложения за неговото разширяване

Излазът на Черно море е предпоставка за развитието на пристанищното дело, туризма, риболова и търговията. Най- крайната точка на южното българско черноморие...
nerven
7 0
Проектиране на фотоволтаични eлектроцентрали системи и соларни паркове 15 стр.

"Проектиране на фотоволтаични eлектроцентрали, системи и соларни паркове"

Това е рефарт свързан с енергосъобразното проектиране. Разглежда проектирането на фотоволтаични eлектроцентрали, системи и соларни паркове....
ivan40
17 4
Сравнителен анализ на бароковите вили и замъци в ренесансовото палацо 19 стр.

Сравнителен анализ на бароковите вили и замъци в ренесансовото "палацо"

Общият подем на всички области на културния живот на народите в Европа, известен под наименованието Ренесанс, е резултат на големите социално- икономически преобразувания,...
nerven
2 0
Помощно-производствени сгради 29 стр.

Помощно-производствени сгради

Помощно-производствени (спомагателни) сгради са тези, с които се подпомага производствения процес, те не са свързани непосредствено с извършването на основните производствени операции....
ivan40
8 0