Материали 51-60 от 89

Лекции ландшафтознание 45 стр.

Лекции ландшафтознание

Същност и съдържание на ландшафта. Основни компоненти на ландшафта. Методи за ландшафтна оценка – за хармонизиране на околната среда: метод за екологическа ландшафтна оценка, метод за ландшафтна естетическа оценка...
lubega
19 1
Държавна политика в строителството 4 стр.

Държавна политика в строителството

Институциите и органите по осъществяването на държавната политика по устройство на територията на Република България и строителството са определени със закона за устройство на територията...
silviQ
7 0
Антропогенни ресурси Археологични ресурси Архитектурни и етнографски ресурси 2 стр.

Антропогенни ресурси. Археологични ресурси. Архитектурни и етнографски ресурси

Туристическите ресурси се делят на две основни групи- природни и антропогенни туристически ресурси. Обособяването на различни групи туристически ресурси е свързано с различие в тяхното управление и ползване...
emoto_92
9 0
Архитектура 47 стр.

Архитектура

Творческа дейност по която съдим за културата и икономиката. Всяко творчество е дейност, но не всяка дейност е творчество. Специфична форма на отразяване на действителността, която превръща архитектурата в професия....
cblock
9 1
Урбанистика 18 стр.

Урбанистика

През втората половина на ХХ век бе извършена урбанизацията на страната, градското население стана преобладаващо, а броят на градовете се удвои (от 112 на 238); Бяха изградени няколко нови градове (Димитровград, Рудозем, Мадан, Велинград)...
nezabravima
15 1