Материали 1-10 от 3

Антропогенни ресурси Археологични ресурси Архитектурни и етнографски ресурси 2 стр.

Антропогенни ресурси. Археологични ресурси. Архитектурни и етнографски ресурси

Туристическите ресурси се делят на две основни групи- природни и антропогенни туристически ресурси. Обособяването на различни групи туристически ресурси е свързано с различие в тяхното управление и ползване...
emoto_92
9 0