Материали 1-10 от 4

Държавна политика в строителството 4 стр.

Държавна политика в строителството

Институциите и органите по осъществяването на държавната политика по устройство на територията на Република България и строителството са определени със закона за устройство на територията...
silviQ
7 0
Дворцова архитектура през втората българска държава 8 стр.

Дворцова архитектура през втората българска държава

Търново е била столицата на Второто българско царство (1185-1393 г.). Тогава България е стъпила на три морета и е най-влиятелната държава в Югоизточна Европа. Хълмът е бил гъсто застроен по склоновете, а на върха са царския и патриаршески дворец...
admin
17 1
Плоски покриви 2 стр.

Плоски покриви

Отводняването на плоските покриви става по два начина– с оттичане на водата навън от сградата и с оттичане на водата към центъра на сградата. За събиране на дъждовните води и отвеждането им навън от сградата се използват олуци...
admin
5 2