Материали 1-10 от 5

Възрожденска архитектура 17 стр.

Възрожденска архитектура

Родопските къщи в по-голямата си част са свободно разположени по южните склонове и са организирани в живописни махали. Всяка къща носи свои индивидуални черти, но и за всяка една са присъщи характерните черти на родопските къщи...
dannyboy
5 0
Анализ на плана за развитие на град Бургас и предложения за неговото разширяване 13 стр.

Анализ на плана за развитие на град Бургас и предложения за неговото разширяване

Излазът на Черно море е предпоставка за развитието на пристанищното дело, туризма, риболова и търговията. Най- крайната точка на южното българско черноморие...
nerven
7 0