Материали 51-60 от 56

Мотивацията като основна управленска функция Мотивационни теории 16 стр.

Мотивацията като основна управленска функция. Мотивационни теории

Несъмнено във всяка една съвременна концепция за управлението се отделя голямо внимание на ролята на хората за успеха в организацията. За да бъде насочвано човешкото поведение в една или друга посока, особено значение има мотивацията...
admin
30 2
Организационно- управленска структура 5 стр.

Организационно- управленска структура

При организации, действащи на международния пазар може да се прилага глобална продуктова или глобална регионална структура. Първата се използва, ако различието между произвежданите продукти е от по- голямо значение...
admin
32 1
Aз като мениджър 2 стр.

Aз като мениджър

Да бъдеш мениджър не е никак лека задача, макар това да е мечтана професия от много хора в обществото. Управлението е свързано с много отговорности и рискове за всеки, който застава начело на определена институция или организация...
legolas
44 1
Стратегически мениджмънт 276 стр.

Стратегически мениджмънт

Добрата комуникация предполага свободно изразяване и изслушване на мненията и е в основата на разпространяването на корпоративната визия, култура и ценности. За да могат служителите да се почувстват като част от нещо голямо и да придобият...
admin
9 2