Материали 21-30 от 56

Управление на знанието 23 стр.

Управление на знанието

Мениджмънтът на 21-ви век ще бъде насочен към усъвършенстване на системите за създаване, запазване и пълноценно използване на знанията в организацията. Новото направление в теорията на управлението, което започва от задачата за оптимално изследван...
cblock
0 0
Организационна структура на управление на конкретно предприятие 19 стр.

Организационна структура на управление на конкретно предприятие

Една от основните задачи на всеки висш мениджър е да формира организационната структура на управление на предприятието, както и своевременно да я променя, когато има такава нужда...
emoto_92
4 0
Транснационалните корпорации 10 стр.

Транснационалните корпорации

Големите радикални промени в световното развитие се обуславят най-напред от нови технически открития и новите производствени технологии, които обуславят фундаменталните промени в начина на производство...
nezabravima
2 0
Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси 1 Подбор на персонал 2 Обучение и развитие на персонала 49 стр.

Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси: 1. Подбор на персонал 2. Обучение и развитие на персонала

Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси. Правилната употреба и управление на тези ресурси спомагат за бърза и ефективна реализация на поставените цели...
lubega
2 0