Материали 1-10 от 56

 Управленско-регулативни функции на държавата в съвременната икономика Роля на държавата в българската икономика през периода 1997 2004 г 31 стр.

: Управленско-регулативни функции на държавата в съвременната икономика. Роля на държавата в българската икономика през периода 1997 – 2004 г.

Правителствата на индустриално развитите държави ежегодно изземват под формата на данъци от фирмите и домакинствата почти половината от БВП на съответната страна, като същевременно разходват доста по-големи суми за изпълнение на своите функции...
silviQ
1 0
Aз като мениджър 2 стр.

Aз като мениджър

Да бъдеш мениджър не е никак лека задача, макар това да е мечтана професия от много хора в обществото. Управлението е свързано с много отговорности и рискове за всеки, който застава начело на определена институция или организация...
legolas
44 1
Анализ на външна среда на Мтел 11 стр.

Анализ на външна среда на Мтел

Основно място в управлението на организациите заема влиянието на външните фактори, което е обусловено от външната среда за даден отрасъл. Различните отрасли, към които принадлежат и отделните организации, са специфични външни среди за тях....
admin
73 4
Бизнес план на рекламна агенция Дизайн принт 43 стр.

Бизнес план на рекламна агенция "Дизайн принт"

Основата на нашия бизнес е широкоформатният дигитален печат. Действителността обаче изисква не просто купчина hardware, а комбиниране на последните технологии с необходимият бизнес опит и ценности....
cblock
6 4
Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси 1 Подбор на персонал 2 Обучение и развитие на персонала 49 стр.

Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси: 1. Подбор на персонал 2. Обучение и развитие на персонала

Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси. Правилната употреба и управление на тези ресурси спомагат за бърза и ефективна реализация на поставените цели...
lubega
2 0