Материали 1-10 от 56

Анализ на външна среда на Мтел 11 стр.

Анализ на външна среда на Мтел

Основно място в управлението на организациите заема влиянието на външните фактори, което е обусловено от външната среда за даден отрасъл. Различните отрасли, към които принадлежат и отделните организации, са специфични външни среди за тях....
admin
73 4
Бизнес план на рекламна агенция Дизайн принт 43 стр.

Бизнес план на рекламна агенция "Дизайн принт"

Основата на нашия бизнес е широкоформатният дигитален печат. Действителността обаче изисква не просто купчина hardware, а комбиниране на последните технологии с необходимият бизнес опит и ценности....
cblock
6 4
Стратегически мениджмънт 276 стр.

Стратегически мениджмънт

Добрата комуникация предполага свободно изразяване и изслушване на мненията и е в основата на разпространяването на корпоративната визия, култура и ценности. За да могат служителите да се почувстват като част от нещо голямо и да придобият...
admin
9 2
Мотивацията като основна управленска функция Мотивационни теории 16 стр.

Мотивацията като основна управленска функция. Мотивационни теории

Несъмнено във всяка една съвременна концепция за управлението се отделя голямо внимание на ролята на хората за успеха в организацията. За да бъде насочвано човешкото поведение в една или друга посока, особено значение има мотивацията...
admin
30 2